การจัดวางตำแหน่งเบอร์ ให้เกิดประโยชน์มากสุด

Last updated: 29 มี.ค. 2564  |  74444 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การจัดวางตำแหน่งเบอร์ ให้เกิดประโยชน์มากสุด

วิธีการจัดวางตำแหน่งเบอร์มงคล มีหลากหลายมากมายตามศาสตร์ความเชื่อต่างๆ แต่จากประสบการณ์ของทางผู้เชี่ยวชาญจาก Luckycode ได้มีแนวทางการจัดวางคู่ลำดับตัวเลขร้อยเรียงเป็นเบอร์มงคลที่สมบูรณ์ เหมาะสมกับอาชีพ เสริมบุคลิก ฯลฯ ตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้ 

สารบัญบทความ

ความสำคัญของการจัดวางคู่ลำดับตัวเลขในเบอร์มงคล

คำพูดที่ว่า เบอร์มงคลมีผลต่อชีวิต หรือเบอร์มงคลเปลี่ยนชีวิต  หลายๆท่านคงมีความสงสัยว่าจะเลือกเปลี่ยนอย่างไร ความสำคัญของตำแหน่งคู่ลำดับต่างๆในเบอร์ต้องจัดวางอย่างไร เป็นคำถามที่ไม่มีใครออกมาสรุปได้อย่างชัดเจน ขอชี้แจ้งล่วงหน้าก่อนเลยว่าทาง Luckycode ให้นิยามกับคู่ลำดับตัวเลข คือ

"เลขปลอดภัย เลขเฉพาะอาชีพ เลขเฉพาะบุคคล"

ตัวเลข

เราจะไม่แบ่งแยก ตัดสินผู้อื่น ด้วยคำว่า เลขคู่ดี เลขคู่เสีย เหรียญย่อมมีสองด้าน ด้านดีมี ด้านไม่ดีก็มี เบอร์บางเบอร์มีแต่คู่เลขเฉพาะบุคคล ซึ่งเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ แต่ถ้าประสงค์เติมเต็มส่วนที่ขาดหาย เราจึงอยากถ่ายทอดวิธีการจัดวางตำแหน่งคู่ตัวเลขขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนเบอร์ตามหลักการจัดวางตำแหน่งตัวเลขในเบอร์มงคลตามแบบฉบับ Luckycode

ตำแหน่งตัวเลขในเบอร์มงคลที่แสดงถึงบุคลิกความเป็นตัวตน

ตำแหน่งตัวเลขในเบอร์มงคลที่แสดงถึงบุคลิกความเป็นตัวตน คือ

คู่ลำดับ ตำแหน่ง บุคลิก

ตำแหน่ง 0xx-ABCxxxx

ตำแหน่งดังกล่าวจะบ่งบอกบุคลิกความเป็นตัวตนของผู้ใช้ ทั้งภายใน และภายนอก (Personality) โดยจะรวมถึงนิสัยใจคอ อารมณ์ (Emotional) แนวความคิด (Mindset) ทัศนะวิสัย มุมมอง แนวคิด กระบวนการทางความคิด (Vision) การแก้ปัญหาต่างๆ 

การอ่านคู่ลำดับนั้น ผู้อ่านต้องทราบความหมายของคู่ลำดับตัวเลข 1 คู่เสียก่อน จึงจะสามารถให้อ่านเป็นเลข 3 ตัว (2 คู่) เพราะจะได้ความหมายที่ชัดเจนที่สุด เป็นกลาง และแม่นยำที่สุด

ยกตัวอย่างพอสังเขป

ผู้ที่มีเลข 789 ในตำแหน่ง 0xx-ABCxxxx
จะมีบุคลิกเป็นผู้มีอำนาจบารมี เป็นผู้กว้างขวางในสังคม มีความเป็นผู้นำสูง ดุดัน ชัดเจน

ผู้ที่มีเลข 236 ในตำแหน่ง 0xx-ABCxxxx
จะมีบุคลิกเป็นผู้มีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศ ผู้คนอยากเข้าหา อารมณ์ศิลปิน อ่อนหวาน ใจดี

ผู้ที่มีเลข 224 ในตำแหน่ง 0xx-ABCxxxx
จะมีบุคลิกเป็นผู้มีความอ่อนโยน ใจอ่อน ขี้สงสาร พูดเก่ง คุยเก่ง น่าเอ็นดู

ผู้ที่มีเลข 154 ในตำแหน่ง 0xx-ABCxxxx
จะมีบุคลิกเป็นผู้มีสติปัญญา คิดก่อนทำ ความคิดเป็นระเบียบ วางแผนเป็นระบบ ดูเรียบร้อย

ผู้ที่มีเลข 956 ในตำแหน่ง 0xx-ABCxxxx
จะมีบุคลิกเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับศาสนา ชอบเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ รักความสงบ สุขุม นุ่มลึก 

ตำแหน่งตัวเลขในเบอร์มงคลที่แสดงถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

ตำแหน่งตัวเลขในเบอร์มงคลที่แสดงถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน คือ

คู่ลำดับ ตำแหน่ง การงาน

ตำแหน่ง 0xx-xxCDExx

ตำแหน่งดังกล่าวบ่งบอกถึงหน้าที่การงาน สิ่งที่พบเจอในปัจจุบัน การดำรงชีวิตในปัจจุบัน บุคคลรอบข้าง การกระทำที่จะส่งผลในอนาคตต่อไป เป็นตำแหน่งที่ร้อยเรียงเพื่อที่จะส่งผลต่อไปในอนาคต เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนชีวิตให้ดำเนินต่อไป

การอ่านคู่ลำดับนั้น ผู้อ่านต้องทราบความหมายของคู่ลำดับตัวเลข 1 คู่เสียก่อน จึงจะสามารถให้อ่านเป็นเลข 3 ตัว (2 คู่) เพราะจะได้ความหมายที่ชัดเจนที่สุด เป็นกลาง และแม่นยำที่สุด

ยกตัวอย่างพอสังเขป

ผู้ที่มีเลข 789 ในตำแหน่ง 0xx-xxCDExx
จะมีโอกาสใหม่ๆและโชคลาภเข้ามาเสมอโดยผู้คนรอบข้าง ทะเยอทะยาน ชอบการลงทุนใหญ่ๆ

ผู้ที่มีเลข 236 ในตำแหน่ง 0xx-xxCDExx
จะมีความเจ้าชู้เฉพาะตัว เสน่ห์ร้อนแรง อารมณ์ขึ้นๆลงๆ เสน่ห์ดึงดูดและวาจานำพาเงินทอง

ผู้ที่มีเลข 224 ในตำแหน่ง 0xx-xxCDExx
จะมีเมตตาต่อผู้อื่นมาก ชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ช่างพูดช่างคุย วาจาดูดทรัพย์

ผู้ที่มีเลข 154 ในตำแหน่ง 0xx-xxCDExx
จะมีสติปัญญา ความคิดรอบคอบ ชอบศึกษา ใจเย็น เหมาะกับนักวิชาการ นักวางแผน

ผู้ที่มีเลข 956 ในตำแหน่ง 0xx-xxCDExx
จะมีความรักสงบ สุขภาพดี ชอบเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆ หรือศาสนา พระคุ้มครอง เสริมโชคลาภ 

ตำแหน่งตัวเลขในเบอร์มงคลที่แสดงถึงผลจากการกระทำในปัจจุบัน และเป้าหมายชีวิตในอนาคต 

ตำแหน่งตัวเลขในเบอร์มงคลที่แสดงถึงผลจากการกระทำในปัจจุบัน และเป้าหมายชีวิตในอนาคต คือ

คู่ลำดับ ตำแหน่ง อนาคต

ตำแหน่ง 0xx-xxxxEFG

ตำแหน่งดังกล่าวบ่งบอกถึงผลของการกระทำถ้าทำดีจะเสริมให้ดียิ่งๆขึ้นไป เป็นตำแหน่งส่งเสริมสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้น เพื่อเร่งเร้าความสำเร็จตามเป้าหมายให้ไวที่สุด

การอ่านคู่ลำดับนั้น ผู้อ่านต้องทราบความหมายของคู่ลำดับตัวเลข 1 คู่เสียก่อน จึงจะสามารถให้อ่านเป็นเลข 3 ตัว (2 คู่) เพราะจะได้ความหมายที่ชัดเจนที่สุด เป็นกลาง และแม่นยำที่สุด

ยกตัวอย่างพอสังเขป

ผู้ที่มีเลข 789 ในตำแหน่ง 0xx-xxxxEFG
ผลลัพธ์ คือ ผู้มีอิทธิพล เจ้าของกิจการใหญ่โต

ผู้ที่มีเลข 236 ในตำแหน่ง 0xx-xxxxEFG
ผลลัพธ์ คือ ผู้มีเสน่ห์ หัวบันไดไม่แห้ง หรือแต่งงาน

ผู้ที่มีเลข 224 ในตำแหน่ง 0xx-xxxxEFG
ผลลัพธ์ คือ พ่อพระ แม่พระ ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ ใจดีมากๆ

ผู้ที่มีเลข 154 ในตำแหน่ง 0xx-xxxxEFG
ผลลัพธ์ คือ ทำทุกอย่างอย่างรอบคอบ และมีสติเสมอ

ผู้ที่มีเลข 956 ในตำแหน่ง 0xx-xxxxEFG
ผลลัพธ์ คือ สิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครอง คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ และชอบทำบุญ

สรุปการจัดวางเบอร์มงคลเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน

เป้าหมาย วางแผน ลงมือทำ

"ตั้งเป้าหมาย วางแผน ลงมือทำ"

บทความนี้เป็นแนวทาง หรือคำอธิบายขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกเบอร์มงคลซักเบอร์ด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เบอร์มีผลต่อการใช้งานเพียง 20-30% เท่านั้น ส่วนอีก 70-80% นั้น อยู่ที่ผู้ใช้งานต้องทำตามเป้าหมายของตัวเองด้วย จากประสบการณ์ผู้ที่ซื้อเบอร์มงคลดีๆไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ย่อมไม่ได้ผลเสมอ เช่น ซื้อเบอร์กลุ่มเร่งการเงินเสี่ยงโชคไป และเอาเงินมาลงทุนเล่นหวย เล่นหุ้น มีบ้านขายบ้าน มีรถขายรถ ซึ่งความคิดเช่นนี้ผิดแน่นอน หากท่านต้องการรวย ท่านต้องลงมือทำ วางแผน ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เบอร์มงคลจะช่วยเสริมสำหรับผู้ที่ลงมือทำเท่านั้น หากท่านไม่ทำก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแน่นอน

สำหรับท่านใดที่กำลังมองหา เบอร์มงคล Truemove ราคาเพียง 999.- สั่งซื้อผ่านระบบ Shopee คุ้มสุดๆ 

Powered by MakeWebEasy.com